Lippukunnanjohtaja

Yleistä pestistä 

 • Lippukunnanjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on vastuussa lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta.  
 • Lippukunnanjohtajan tehtävänä on johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  
 • Lippukunnan vuosikokous valitsee lippukunnanjohtajan. Lippukunnanjohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja partiojohtajaperuskurssin käynyt lippukunnan jäsen 
 • Johtokolmikon jäsenet käyvät yhdessä ryhmäpestikeskustelun ja pestaavat toinen toisensa. Pestikeskustelussa voi olla mukana joku lippukunnan valmentajista.  
 • Johtokolmikko pitää toisilleen säännöllisesti välipestikeskustelun ja pestin päätteeksi loppukeskustelun.  
 • Pestikeskustelun yhteydessä sovitaan myös pestin kestosta. Suositeltu kesto on 2–6 vuotta.  

 

Lippukunnanjohtajan tehtävät 

 • Lippukunnan hallinnollinen johtaminen 
 • Johtaa lippukunnan toiminnan kokonaisuutta.  
 • Toimii yleensä hallituksen puheenjohtajana ja kutsuu koolle ja johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa hyvän hallintotavan mukaisesti.  
 • Varmistaa sujuvan hallitus- ja johtajistotyöskentelyn, ja huolehtii tehtävien jakamisesta hallituksen kanssa.  
 • Edustaa lippukuntaa virallisissa tapahtumissa, toimii lippukunnan edustajana ja nimenkirjoittajana ja lausuu tarvittaessa lippukunnan virallisen kannan.  

 

Lippukunnan viestinnän johtaminen 

 • Lippukunnanjohtaja huolehtii siitäettä lippukunnan viestintä on toimivaa ja tarkoituksenmukaista kaikille tärkeimmille kohderyhmille (hallitus, johtajisto, vanhemmat, sidosryhmät, potentiaaliset jäsenet).  
 • Lippukunnan taloudesta ja omaisuudesta huolehtiminen 
 • Huolehtii siitäettä lippukunnan talous tulee hoidetuksi asianmukaisesti ja suunnitellusti.  
 • Varmistaa, että avustukset haetaan ja raportoidaan ajallaan ja ohjeiden mukaisesti.  
 • Huolehtii siitäettä lippukunnan omaisuudesta pidetään asianmukaista huolta.  

 

 Lippukunnan yhteistyötahojen kanssa toimiminen 

 • Pitää yhteyttä lippukunnan sidosryhmiin, kuten piiriin, seurakuntaan, vanhempain- tai kannatusyhdistykseen tai muuhun taustayhteisöön, kaupunkiin/kuntaan ja muihin alueella toimiviin järjestöihin 
 • Pitää lippukunnan johtajiston tietoisena sidosryhmien tärkeistä tapahtumista ja muista lippukuntaa koskettavista asioista.  
 • Osallistuu aluetapaamisiin ja tekee yhteistyötä alueen muiden lippukuntien kanssa. 

 

Lippukunnan toiminnan kehittäminen 

 • Johtaa lippukunnan toiminnan suunnittelua ja arviointia toimintakausittain, vuosittain ja pidemmällä aikavälillä 
 • Kehittää lippukunnan toimintatapoja yhdessä hallituksen ja johtajiston sekä alueen lippukuntavalmentajan kanssa.  
 • Ylläpitää visiota siitäminkälainen lippukunta voi parhaimmillaan olla ja innostaa muita toiminnan ja itsensä kehittämiseen 
 • Huolehtii siitäettä lippukunta täyttää vuosiselosteen.  

 

Lippukunnan toiminnan turvallisuus 

 • On mukana ratkomassa lippukunnan ongelmatilanteita ja tarvittaessa pyytää apua vaikeisiin tilanteisiin lippukuntavalmentajalta ja piirin toimistolta.  
 • Tuntee piirinsä kriisiviestintäohjeen ja osaa toimia sen mukaisesti.  
 • Tuntee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja vastaa siitäettä niitä noudatetaan lippukunnan toiminnassa.  
 • Vastaa siitäettä lippukunnan hallitus on hyväksynyt Turvallisesti yhdessä -ohjeen osaksi oman toimintansa ohjeistusta ja huolehtii siitäettä lippukuntaan on nimetty turva- aikuinen.  

 

Alueellinen yhteistyö 

 • Osallistuu alueellisiin lippukunnanjohtajien tapaamisiin.  

 

Pestissä kehittyminen 

 • Käy säännöllisesti valmennuskeskusteluja alueen lippukuntavalmentajan kanssa siitä, miten omassa pestissä voi kehittyä 
 • Ohjelmajohtaja ja pestijohtaja hallitus ja muu johtajisto edellinen lippukunnanjohtaja mentori. 
 • Osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiään tukeviin tapahtumiin.  

 

Pestin tuki 

 • Ohjelmajohtaja ja pestijohtaja 
 • Hallitus ja muu johtajisto 
 • Edellinen lippukunnanjohtaja (mentori) 
 • Alueen lippukuntavalmentaja, ja tarvittaessa muut alueen valmentajat ja piiritoimisto 
 • Lippukunnanjohtajalle suunnatut tapaamiset ja tapahtumat 
 • Lippukunnanjohtajan työkalut ja materiaalit  

 

Lippukunnanjohtajan koulutus 

 • Partiojohtajan peruskoulutus 
 • Turvallisesti yhdessä-koulutus 
 • Lippukunnanjohtajakoulutus 
 • Kolmiapila-Gilwell -koulutus